درباره ما


ما با هدف ارتقاء سطح استفاده کمی و کیفی از فناوری اطلاعات در سازمان‌های ایرانی فعالیت می کنیم. توانایی ما در ارتباط با شرکای تجاری خارجی و استفاده مداوم از فناوری روز دنیا در صنعت فناوری اطلاعات می باشد.

تمرکز فعالیت ما بر روی سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارائه توانمندی های شرکت در جهت تولید سیستم های شخصی سازی شده در حوزه کسب و کار برای سازمان ها می باشد.

مشتریان ما در حوزه سرمایه گذاری شرکت های خصوصی و مردم عادی جامعه می باشند و در حوزه تولید سیستم ها، مشتریان ما سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی می باشد.

به دلیل تجربه ارتباط با بیش از 40000 مشتری در سطح کشور، نقطه تمایز ما در همه فعالیت ها، کیفیت محصولات و خدمات پشتیبانی می باشد.