طراحی وب


فناوری های مورد استفاده این سازمان جهت طراحی وب شامل موارد زیر می باشد:

نرم افزارها و فریم ورک ها:

 • Symfony
 • Django
 • J2EE
 • Net Framework
 • JQuery
 • APE
 • Drupal

زبان های برنامه نویسی:

 • PHP
 • ASP.NET
 • Java
 • Phyton
 • Javascript
 • SQL

نرم افزارهای پایگاه داده:

 • MSSQL
 • MySql
 • Oracle DB
 • Mongo DB