اپلیکیشن موبایل


فناوری های مورد استفاده شامل موارد زیر می باشد:

  • Java for Android
  • C# for IOS
  • Cordova
  • Xamarin

نرم افزارهای ویرایشگر شامل:

  • Eclipse
  • Android Studio
  • Net Beans
  • Microsoft Visual Studio