طراحی اپلیکیشن موبایل


طراحی اپلیکیشن های موبایل به سفارش کارفرما طراحی می شود و شامل موارد زیر می باشد:

  • اپلیکیشن HelpDesk منابع سازمان ویژه سازمان های بزرگ
  • اپلیکیشن پخش مالتی مدیا
  • اپلیکیشن فروشگاه آنلاین
  • اپلیکیشن به سفارش کارفرما (به جز بازی)