نگهداری و پشتیبانی


نگهداری و پشتیبانی از سیستم ها شامل سطوح مختلف سخت افزاری و نرم افزار می شود که شرح خدمات این شرکت تحت استاندارد ITIL انجام می شود که به شرح زیر می باشد:

  • نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات سخت افزاری
  • نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات شبکه
  • نصب نرم افزار و پشتیبانی Helpdesk
  • نگهداری از سرورها (Server Administration)
  • نگهداری و پشتیبانی از اپلیکیشن ها و سامانه های طراحی شده توسط شرکت